Zásady ochrany osobních údajů

—————vyřešit číslované řádkování a tabulky————————

Společnosti Liftago, a.s., IČO: 24278777, Rohanské nábřeží 678/25, 186 00 Praha, spisová značka: B 21666 vedená u Městského soudu v Praze a Liftago CZ, s.r.o., IČO: 29138787, Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha, spisová značka: C 203226 vedená u Městského soudu v Praze, jako společní správci osobních údajů (dále též jako „My“ nebo „Naše společnosti“) věnují ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, zejména o našich zákaznících (uživatelích naší platformy LIFTAGO), zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

Tyto zásady jsou zpracovány v souladu s právními předpisy ohledně zpracování osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „GDPR“).

  1. Vymezení základních pojmů

1.1

Termíny „správce„, “společní správci”, „zpracovatel„, „osobní údaje„, „zpracování“ použitá v tomto textu je třeba vykládat v kontextu GDPR:

1.1.1

Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Ve vztahu k Vašim osobním údajům vystupujeme jako správce.Pokud účely a prostředky zpracování stanoví společně dva nebo více správců, jsou tito tzv. “společnými správci” ve smyslu čl. 26 GDPR. Subjekt údajů musí být o informován o podstatných prvcích ujednání společných správců, kterým si vymezí své podíly na odpovědnosti, zejména pokud jde o výkon práv subjektů údajů a své povinnosti poskytovat informace uvedené v čl. 13 a 14 GDPR.

1.1.2

Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce

1.1.3

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů).

1.1.4

Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

1.2

LIFTAGO je technologická platforma provozovaná Našimi společnostmi, spojující poskytovatele přepravních/taxi služeb (řidiče) a mobilní zákazníky/pasažéry, přístupná za pomocí mobilní aplikace, resp. webových stránek.

1.2

Vymezení odpovědnosti společných správců Společnost ADLER Mobility, s.r.o. je dceřinou společností společnosti Liftago, a.s. – provozovatelem technologické platformy LIFTAGO, a jako taková zajišťuje provoz a dodávky služeb LIFTAGO na území České republiky a obchodní aktivity vč. zákaznické podpory. Společnost ADLER Mobility, s.r.o. je ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek smluvním partnerem uživatelů LIFTAGA (pasažérů a řidičů) na území České republiky. Společnost Liftago, a.s. je mateřskou společností zajišťující centrální funkci vedení skupiny a provozovatelem webových stránek www.liftago.comwww.liftago.czSpolečnost ADLER Mobility, s.r.o. tak vůči subjektům údajů odpovídá za zpracování osobních údajů, s výjimkou zpracování na webových stránkách.

  1. Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

2.1

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, o kterých jste byli Naší společností informováni. To, jaké osobní údaje zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem jste nám osobní údaje sdělili. Prostřednictvím našich webových stránek www.liftago.com, resp. www.liftago.cz nebo mobilní aplikace “LIFTAGO” máte možnost nám osobní údaje sdělit jako:

2.2

Návštěvník našich webových stránek Když navštívíte naše webové stránky www.liftago.com, resp. www.liftago.cz , automaticky o Vás zpracováváme některé osobní údaje, a to v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde: